Dronefoto

Dronefoto

Å fly med droner er underlagt et strengt regelverk i Norge. Dette er av hensyn til allmenn sikkerhet. For å kunne bruke bilder i kommersiell sammenheng er man avhengig av tilllatelse fra Lufftfartstilsynet. Vi har norges høyeste godkjenning pr i dag for kommersiell dronevirksomhet, RO3. Dette gjør at du som kunde kan være trygg på at alle regler og lover følges, samt at sikkerheten er i høysetet til enhver tid. Er en operasjon ikke gjennomførbar pga sikkerhetshensyn eller lover og regler vil vi informere om dette.